Archiwum

Kliknij i zagłosuj na naszą stronę!

Rekrutacja do SP nr 3

Rekrutacja do szkoły podstawowej

UWAGA!

 

Burmistrz Gminy i Miasta Ozimka w dniu 21 marca 2017 roku wydał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców do składania podań w niżej wymienionym terminie. Dokumenty można pobrać osobiście w sekretariacie szkoły (7.00 – 16.00) lub za pomocą strony internetowej.

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam na rok szkolny 2017/2018 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego             i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych i oddziałów integracyjnych klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych zwanych dalej klasami pierwszymi prowadzonych przez Gminę Ozimek, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

 

Rodzaj czynności

Terminy w

postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz      z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę      w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03-05.04.2017 r.

15.04-11.08.2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków          o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

do 10.04.2017 r.

do 18.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2017 r.

godz. 13.00

21.08.2017 r.

godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do klasy pierwszej w formie pisemnego oświadczenia

12-13.04.2017 r.

22-24.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14.04.2017 r.

godz. 13.00

28.08.2017 r.

godz. 13.00

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych szkół podstawowych.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja -SP3 - Deklaracja uczestnictwa.docx

Rekrutacja - SP3 - Oświadczenie rodziców.docx

Rekrutacja -SP3 - Wniosek o przyjęcie spoza obwodu szkoły.doc

Rekrutacja - SP3 - Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły.doc

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2017-04-20 22:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 545 644